Zařízení

V současné době používáme při závodech následující kombinaci zařízení:

RIG:

KENWOOD TS-2000 – Zapůjčeno z firmy DICOM s.r.o.(OK2RDI)

100W HF/VHF/UHF

ANT:

2m: 16EL F9FT YAGI

70cm: 9EL YAGI

HF: G5RV, FD-4

KV Tranciever TS-2000E

TS-2000E