OK2KJK – Kunovická Jízda Králů 2012

V loňském roce vyla Jízda králů zapsána na seznam nehmotného dědictví UNESCO. U příležitostí letošní Jízdy králů jsme se rozhodli v měsící květnu vysílat pod touto značkou a podpořit tak propagaci Jízdy králů.