O nás

Radioklub Kunovice – OK2KYD – je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Sdružuje radioamatéry v aglomeraci Kunovic, Uherského Hradiště, Staré Město a přilehlých obcích.

Po ztrátě místa na pořádání klubovních setkání se scházíme v hospůdce u Kovaříka v Derfli . Setkání se konají jednou za čtrnáct dní a to v úterý v 16.30 hod. 

Činnost v radioklubu je zaměřena na práci na KV a VKV pásmech.

Závody na KV:

  1. Holyland contest v měsíci dubnu – navazování spojení S Izraelskými stanicemi.
  2. RSGB IOTA contest v měsíci červenci – navazování spojení se stanicemi pracující z ostrovů na celém světě. 
  3. Asian contest v měsíci září – navazování spojení se stanicemi Z Asie.
  4. OK, OM DX contest v měsíci listopadu – celý svět navazuje Spojení se stanicemi z OK a OM.

Závody na VKV:

  1. I. Subregionální závod v měsíci březnu.
  2. II. Subregionální závod v měsíci květnu.
  3. Polní den v měsíci červenci.
  4. VHF contest v měsíci září.
  5. A1 contest v měsíci listopadu.

Dále se jednotlivý členové zúčastňují i jednotlivě různých závodů po celý rok a to různými druhy provozu např.: SSB, CW, RTTY , PSK , SSTV a podobně.

Odměnou za to jsou QSL-lístky, které si navzájem posíláme.

Velmi dobře se rozvíjí spolupráce s radioklubem OK2OBW z Uherského Brodu a základnou Žitková-Lokov.