QTH

V současné době jezdíme závody z následujících QTH:

– Základna Centra branných aktivit – Žítková – Lokov

– Hrad Buchlov

– Vřesovice

A také budujeme vysílací stanoviště v naší klubovně v Kunovicích ve Sportovní hale